מרמנת

ארגון, ניהול והפעלה של פרויקטים
בעלי גוון של עשייה חברתית-חינוכית עבור גופים ציבוריים ומשרדי ממשלה שונים.
ניסיון רב בניהול פרויקטים בשיטת מיקור חוץ ובהקמת מנהלות פרויקטים ייעודיות.

התמחות בהקמה וניהול של מגה פרוייקטים רב תחומיים המשלבים מגוון יכולות משתנות לאורך חיי הפרויקט, זאת תוך התאמה של שיטות עבודה מתקדמות לצרכים המקצועיים והייחודיים. התאמת מעטפת שירותים 360 לפי צרכי הפרויקט.

יוצרים חדשנות בתחום החינוך.
מובילים תהליכי פיתוח אישי ומקצועי.
מפתחים ומפעילים תוכניות איכותיות
חדשניות לבתי הספר.
שילוב של טכנולוגיה, יזמות וחינוך
למגוון אוכלוסיות.