Business
Process Outsourcing

הקמה וניהול פרויקטים

התמחות בהקמה וניהול של מגה פרוייקטים רב תחומיים המשלבים מגוון יכולות משתנות לאורך חיי הפרויקט, זאת תוך התאמה של שיטות עבודה מתקדמות לצרכים המקצועיים הייחודיים. התאמת מעטפת שירותים 360 לפי צרכי הפרויקט.

Marmanet Innovative Education

מרמנת חדשנות בחינוך

יוצרים חדשנות בתחום החינוך. מובילים תהליכי פיתוח אישי ומקצועי. מפתחים ומפעילים תוכניות איכותיות חדשניות לבתי הספר. שילוב של טכנולוגיה, יזמות וחינוך למגוון אוכלוסיות.

he_ILHebrew