כלי מיפוי דיגיטלי המשמש את המורה להכרות עם המרקם החברתי- רגשי של התלמידים בכיתה.

SEEME עונה על הצורך בהיכרות עם מצבם הרגשי חברתי של התלמידים והתלמידות על ידי איסוף נתונים שיטתי ונוח מספר פעמים לאורך השנה.

רציונל התכנית

ממחקרים פסיכולוגיים רבים עולה כי לחוויה הרגשית- חברתית אותה עוברים ילדים בבית הספר, ישנן השפעות מרחיקות לכת לאורך כל חייהם. ילדים דחויים או שקופים בזמן בית הספר, מגיעים לעיתים להתמודדויות לא פשוטות ולפעמים עד מצבים הדומים לפוסט טראומה.
SEEME פותחה על ידי צוות מומחים מעולמות החינוך והפסיכולוגיה החינוכית: ד"ר אריק טייב, אפרת ליברמן ולבנת ארניאס – במטרה לאפשר לכם המורים – לראות ולפעול

שלבי התכנית

1.איסוף נתונים מהתלמידים דרך מילוי מפות חברתיות-רגשיות ומענה על שאלון מסוגלות

2.עיבוד הנתונים שמילאו כלל התלמידים לכדי מפה רגשית חברתית של הכיתה וכרטיסי תלמיד אישיים

3.מתן המלצות אישיות וכיתתיות למורה על בסיס הנתונים שנאספו

תוכן ותהליך

מיפוי שלישי
ניתוח השינויים שהתרחשו תוך השוואת מפות, דגשים לשימור ושיפור בנושא אקלים, חשיבה על יעדים אישיים, כיתתיים ובית ספריים

מיפוי שני
ניתוח השינויים שעלו מהמיפוי, הוספת שאלות מיקוד למיפוי בהתאם לצרכי בית הספר, מיקוד מתווה פעולה בפן החברתי\רגשי, שימוש בנתוני המפה בישיבות פדגוגיות, ימי הורים, וועדות בין מקצועיות תוך דגש על אתיקה

מיפוי ראשוני
ניתוח מפות כיתתיות, זיהוי צרכים רגשיים חברתיים, הצעת מתווה להתערבות חברתית פרטנית וקבוצתית

סדנת הטמעה צוותית
הצגת תוכנית SeeMe חשיפת גאנט העבודה השנתי התחלת הטמעה

סדנת הטמעה צוותית
הצגת תוכנית SeeMe חשיפת גאנט העבודה השנתי התחלת הטמעה

מיפוי ראשוני
ניתוח מפות כיתתיות, זיהוי צרכים רגשיים חברתיים, הצעת מתווה להתערבות חברתית פרטנית וקבוצתית

מיפוי שני
ניתוח השינויים שעלו מהמיפוי, הוספת שאלות מיקוד למיפוי בהתאם לצרכי בית הספר, מיקוד מתווה פעולה בפן החברתי\רגשי, שימוש בנתוני המפה בישיבות פדגוגיות, ימי הורים, וועדות בין מקצועיות תוך דגש על אתיקה

מיפוי שלישי
ניתוח השינויים שהתרחשו תוך השוואת מפות, דגשים לשימור ושיפור בנושא אקלים, חשיבה על יעדים אישיים, כיתתיים ובית ספריים

איך זה עובד?

he_ILHebrew