שיפור תהליכים ושיטות עבודה

חלק בלתי נפרד מהיכולת של ארגון לשפר את יכולותיו, לייעל את שירותיו ולשפר את מאזנו היא בקרה ופיקוח מקצועיים על התנהלותו.

מרמנת מפעילה כלים טכנולוגיים מתקדמים לאיסוף וניתוח הנתונים מהשטח וממשרדי הלקוח, מבצעת ניתוח מצב קיים ומציעה דרכי שיפור תהליכים ושיטות עבודה.

אנו מתמחים בבניית מערך פיקוח ובקרה המותאם לתחומים מקצועיים שונים ומספקת, על פי דרישה, סל שירותים מקיף:

בקרה תקציבית – בחינה מדוקדקת של ההתנהלות הפיננסית תוך איסוף, ניתוח נתונים והגשת דו"ח תקציבי מפורט הכולל מסקנות והצעות ייעול.

בקרת שירות – פיקוח על מערך השירות של חברות וארגונים.

בקרה מנהלית – בחינה ופיקוח של התפקוד השוטף של שדירת הניהול בארגון וייעוץ ארגוני, לשיפור השליטה והבקרה של המנהלים בחברה.

בקרה פדגוגית – ליווי מקצועי של תהליכים חינוכיים וביצוע הדרכות פדגוגיות לצוותי הוראה והדרכה במוסדות חינוך ואקדמיה.

בקרה ארגונית – ליווי תהליכים ארגוניים במערכות חינוך ורווחה.

בקרת נתונים – ניהול מסדי נתונים, משלב הבנייה, דרך קליטת הנתונים ועיבודם, ובכלל זה הכנת דוחות ברמות ניתוח שונות.

בקרת בנייה- ניהול מערך בקרה בנושא שיפוצים והנגשתם במוסדות חינוך.

תודה שנרשמת!

פרטים מלאים ישלחו לאמצעי יצירת הקשר שהשארת.