תכלית משימת החלל לגרות את הילדים ולהיות עבורם שער לחקרנות וסקרנות מדעית

התכונית מופעלת על-ידי מרמנת בשיתוף האקדמיה הצעירה ומשלבת בין לימודי חלל, גיאוגרפיה והכרת אטמוספירה.

רציונל התכנית

התוכנית מכשירה בתוך 12 שיעורים קבוצת תלמידים לשגר קפסולה מדעית לתווך המפריד בין כדור הארץ והחלל החיצון. הקפסולה מצלמת בווידאו מיצג שבנו התלמידים על רקע כדור הארץ, שכבות האטמוספרה והחלל מגובה של כ-100 אלף רגל (פי 3 מגובה טיסה טרנסאטלנטית). עם סיום משימתה, נפתח מצנח נחיתה והקפסולה שבה לכדור הארץ.

רציונל התכנית

תכנון ובניית הקפסולה

שנישאת על-ידי בלון חיזוי אוויר מדעי בדרכה לסטרטוספרה ובחירת המיצג העירוני שיצטלם על רקע שכבת האוזן וכדור הארץ.

למידת ותפעול המכלולים שבקפסולת השיגור

הכוללים בין היתר, משדרי ומקלטי GPS, ציוד מטאורולוגי, ציוד אופטי ומצנח נחיתה.

שיתוף פעולה עם צוות בינלאומי לאיתור ואיסוף הקפסולה

במידה וזו תנחת באזורים נגישים במדינות שלהן הסכם שלום עם ישראל.

יסודות במקצועות הגיאוגרפיה

גיאוגרפיה פיזית, מדינית, מטרולוגיה, אסטרונומיה ומבנה האטמוספרה.

יסודות הניווט הלווייני

הרקע להקמת רשת הלוויינים, אופן תפקודה והשימושים בה בעולם המודרני.

יסודות באיכות הסביבה

קיימות והכרת שכבת האוזון המבטיחים את שרידות כל צורות החיים שעל פני כדור הארץ.

עקרונות התכנון המבצעי

כפרט, בקבוצה קטנה וכיחידה אחת, וכן יישום מרכיבי התכנון בשטח.

איך זה עובד?

he_ILHebrew