הכשרה ותעסוקה

עם הפנים לתעסוקה איכותית

הכשרה ותעסוקה

חברת מרמנת מציעה מגוון פתרונות תעסוקה בתחומים מקצועיים ולמגזרים ייעודיים.

הצוותים המקצועיים של מרמנת מתמחים בבניית מערכי השמה והכשרה המותאמים לאופי הארגון והאזור הגאוגרפי. במטרה להגדיל את שיעור ההשתתפות של המגזרים השונים במעגל העבודה תוך קידום מצבם התעסוקתי והעצמת הפרט.

במסגרת זאת, מרמנת תעמיד לרשותכם מומחים שיסייעו בהתאמת מגוון פתרונות בתחום הכוללים:

  • אפיון צרכי התעסוקה מול הלקוח
  • הגדרת תחומים רלבנטיים ופיתוח קורסים ומערכי הכשרה מול ביקוש קיים
  • בניית מערך לוגיסטי תומך והקמת מרכזי הכשרה ייעודיים
  • איתור מקומות עבודה, מעסיקים פוטנציאליים והשמה
  • הקמת מרכזי צעירים.
  • ליווי מעקב ובקרה אחר ההשתלבות בעבודה
  • מתן משוב ומענה ללקוח באמצעות דוחות ייעודיים בזמן אמת

נשמח לקחת חלק לקידום המשימה הלאומית של הגדלת שיעור המשתתפים בשוק העבודה ופרנסה בכבוד.