פיקוח ובקרה

העיניים שלך בארגון

פיקוח ובקרה

חלק בלתי נפרד מהיכולת של ארגון לשפר את יכולותיו, לייעל את שירותיו ולשפר את מאזנו היא בקרה ופיקוח מקצועיים על התנהלותו.

מרמנת מתמחה בבניית מערך פיקוח ובקרה המותאם לתחומים מקצועיים שונים ומספקת, על פי דרישה, סל שירותים מקיף:

בקרה תקציבית – בחינה מדוקדקת של ההתנהלות הפיננסית תוך איסוף וניתוח נתונים והגשת דו"ח תקציבי מפורט הכולל מסקנות והצעות ייעול.

בקרת שירות – פיקוח על מערך השירות של חברות וארגונים תוך ביקורות גלויות וסמויות, שימוש בלקוחות סמויים, סיורי שטח וביקורות פתע.

בקרה מנהלית – בחינה ופיקוח של התפקוד השוטף של שדירת הניהול בארגון וייעוץ ארגוני לשיפור השליטה והבקרה של המנהלים בחברה.

בקרה פדגוגית – ליווי מקצועי של תהליכים חינוכיים וביצוע הדרכות פדגוגיות לצוותי הוראה והדרכה במוסדות חינוך ואקדמיה.

בקרה ארגונית – ליווי תהליכים ארגוניים במערכות חינוך ורווחה.

בקרת נתונים – ניהול מסדי נתונים משלב הבנייה, דרך קליטת הנתונים ועיבודם ובכלל זה הכנת דוחות ברמות ניתוח שונות.

בקרת קליטה – ניהול תהליכי קליטה של עובדים חדשים לארגון, כולל עבודה מול מחלקת משאבי אנוש, ביצוע ראיונות ותהליכי סינון ובחירה של עובדים זוטרים ובכירים.

אפיון ופיתוח מערכות מידע טכנולוגיות ייעודיות לתמיכה בתהליכי הבקרה.

נשמח לסייע גם לך בבקרה ובפיקוח על תהליכים שונים בארגון שלך.