מרמנת חדשנות בחינוך

יוצרים חדשנות בתחום החינוך. מובילים תהליכי פיתוח אישי ומקצועי. מפתחים ומפעילים תוכניות איכותיות חדשניות לבתי הספר. שילוב של טכנולוגיה, יזמות וחינוך למגוון אוכלוסיות.

Marmanet Innovative Education

Education programs

תוכניות החינוך שלנו

תוכנית מעטפת תומכת במנהלים ביצירה של תהליכים ותכנים למימוש מיטבי של האוטונומיה הניהולית והפדגוגית של מנהלי בית הספר בישראל

משימת החלל – התוכנית מכשירה תלמידים לשגר קפסולה מדעית לתווך המפריד בין כדור הארץ והחלל החיצון. הקפסולה מצלמת בווידאו מיצג שבנו התלמידים על רקע כדור הארץ. 

כלי מיפוי דיגיטלי למרקם החברתי-רגשי של התלמידים בכיתה

Education programs

תוכניות החינוך שלנו

תוכנית מעטפת תומכת במנהלים ביצירה של תהליכים ותכנים למימוש מיטבי של האוטונומיה הניהולית והפדגוגית של מנהלי בית הספר בישראל

כלי מיפוי דיגיטלי למרקם החברתי-רגשי של התלמידים בכיתה

משימת החלל – התוכנית מכשירה תלמידים לשגר קפסולה מדעית לתווך המפריד בין כדור הארץ והחלל החיצון. הקפסולה מצלמת בווידאו מיצג שבנו התלמידים על רקע כדור הארץ. 

he_ILHebrew